Valseter
Valseter- Sør-Fron, Oppland :: Ansvarlig: HI

Iht. til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for BFT9, Valseter i Sør-Fron kommune.

Bakgrunnen for planarbeidet er ønske om å restaurere gamle Valseter som ble drevet som seter og pensjonat frem til 1950-tallet. Forhold som adkomst, parkering og byggehøyder og ev. oppføring av del av bygg som er revet (glassveranda) må beskrives i planarbeidet.