Tosohagen
Jevnaker- Jevnaker, Oppland :: Ansvarlig: MBS

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Tosohagen (Glassverkvegen 22 m.fl.) i Jevnaker kommune, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.

Planarbeidet utføres i samarbeid med RAM arkitektur AS på vegne av Randsfjord Eiendom AS.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye leilighetsbygg med til sammen ca. 25 boenheter, samt tilrettelegging for fortsatt drift av nærings- og forretningsvirksomhet. Ny boligbebyggelse planlegges fordelt på to bygninger i fire etasjer i tillegg til parkering i kjeller. Næringsdelen i Glassverkvegen 22 planlegges tilrettelagt for foredling og utsalg av kjøttvarer, delikatesse og vilt, og vil hovedsakelig holde til i eksisterende bebyggelse.

Frist for forhåndsuttalelser er 9. juni.