Kroksjølia
Sjusjøen- Ringsaker, Oppland :: Ansvarlig: OTA

Midlertidig plankart for Kroksjølia.

Endelig planforslag blir sendt Ringsaker kommune til behandling 2. juni.

Tilhørende filer:

Plankart