Storgata 132 - 138
Lillehamer- Lillehammer, Oppland :: Ansvarlig: MBS

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Storgata 132 - 138 i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres i samarbeid med Larkas arkitekter på vegne av Grand Eiendom AS.

Planforslaget vil tilrettelegge for urban kvartalsbebyggelse med som utfordrer gjeldende utnyttelse og høydebestemmelser. Det planlegges nybygg i opptil 6 etasjer på deler av området + underetasje/kjeller med parkering.
Hovedatkomst vil bli fra Hardlandsvegen. Reguleringsformål vil som i dag være forretning, kontor og bolig.