Storgata 162 og 164
Lillehammer- Lillehammer, Oppland :: Ansvarlig: MBS

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles utvidelse av planavgrensning for Reguleringsplan for Storgata 162 - 164 i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med RAM Arkitektur AS på vegne av Storgata 162 AS.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i blokk, med ubygd areal opp mot 70% og inntil 4 eller 5 etasjer over Storgata + tilbaketrukket toppetasje. I utvidelsesområdet er det ikke planlagt endringer i arealbruk, men det kan bli aktuelt med trafikksikringstiltak på kjøre- og parkeringsarealer.