U4 Friska - Buhaugen
Venabygdsfjellet- Ringebu, Oppland :: Ansvarlig: ARL

Iht. PBLs 12-8 varsles oppstart av mindre endring av reguleringsplan for U4 Friska - Buhaugen, Ringebu kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Spidsbergseter Eiendom AS.

Hensikten med planarbeidet:
I eksisterende bebyggelsesplan er det lagt opp til 13 utleiehytter. Disse er pr. i dag ikke bygget. Det ønskes nå en mindre endring av bebyggelsesplanen for oppdeling av tomter og etablering av vei. Det legges opp til deling av tomtene slik at hver hytte får egen tomte med eget matrikkelnummer. Videre planlegges vei igjennom hytteområdet slik at alle hytter får parkering på egen tomt.