Breviknes Hyttefelt
Breviknes- Tromsø, Troms :: Ansvarlig: PML

Iht. til PBL §12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Breiviknes hyttefelt i Tromsø kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 45 tomter for frittliggende fritidsbebyggelse med veger og tilhørende infrastruktur, sikre naturformål mot sjøen, sikre 3 bygninger fra forsvaret, samt regulere en eventuell vegomlegging ved Krokstad gård.