Skurvakvartalet
Lillehammer- Lillehammer, Oppland :: Ansvarlig: MØS

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av Reguleringsplan for Skurvakvartalet i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS i samarbeid med Larkas arkitekter AS på vegne av Storgata 178 AS.

Uttalelser til planarbeidet sendes Areal+ AS v/Magnus Ø. Sveum, Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller pr e-post: magnus@arealpluss.no innen 12. april 2018.