• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

3-469 - Del av Beito eiendom


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 18. juli 2018
  • Frist: 18. august 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for del av 3/469 – Beito Eiendom i Øystre Slidre kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Norske Fjellhytter Utvikling AS.

Planområdet ligger nord for Fv. 51, vest for Garlivegen og øst for parkeringsplassen på Garli.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse. 

Planforslaget utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 legges dette ut til offentlig ettersyn og er tilgjengelig på www.arealpluss.no

Uttalelser til planprogrammet og planarbeidet sendes Areal+ AS v/Erik Sollien, Storgata 64A, 2609 Lillehammer