• Om oss bilde
    Om oss
    Vår spennende historie fra 2001

Areal+ AS ble etablert i 2001.

Areal+ AS er totalleverandør av helhetlige og kostnadseffektive løsninger fra planlegging av tomtearealer til ferdigstilling av vei-, vann- og avløpsanlegg. Vi er en effektiv bedrift med, høy tverrfaglig kompetanse og lang erfaring innen arealplanlegging, VVA-anlegg og oppmåling. Våre kunder er både private og offentlige eiendomsutviklere, investorer/byggherrer, kommuner og grunneiere. 

Våre arbeidsområder er rådgivning innenfor arealplanlegging/regulering, oppmåling og prosjektering og prosjektledelse VVA. I dette ligger utarbeiding av arealplaner (kommune- og reguleringsplaner), 3D terrengmodeller, illustrasjonsplaner, skiløyper/-anlegg, prosjektering, prosjektledelse herunder kontrahering og kontraktsforståelse, samt ansvarlig søker i byggeprosesser.

 

Reidun Torsgård Økonomileder / prosjektmedarbeider 916 04 406
Eirik Lindgaard VVA ingeniør 404 11 891
Erik Sollien Arealplanlegger 414 35 091
Bjørn Erik Bondlid Kart- og Oppmålingsingeniør 909 73 751
Ingrid Orstad Teigen Arkitekt MNAL 940 12 124
Jens Ivar Gaarder Kart- og Oppmålingsingeniør 917 57 714
Andreas Lindheim Daglig leder, Arealplanlegger 908 54 692
Thomas Løken Kart- og Oppmålingsingeniør 908 22 299
Anders Kampenhøy Arealplanlegger 47 658 373
Espen Brustuen Arealplanlegger 41505674