• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Høybulie - Varsel om oppstart av planarbeid


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 22. oktober 2021
  • Frist: 24. november 2021

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av planarbeid for ny reguleringsplan for Høybulie, Rollag kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbyggere/grunneiere i Vegglifjell utvikling AS

Samtidig varsles igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale med Rollag kommune.

Hensikt

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende fritidsboligområde. Eksiterende plan for Persbu-Høybulie vil i stor grad videreføres, men den utvides og fortettes.  

Prosjektet vil bla omfatte:

-          Nye områder for konsentrert fritidsbebyggelse, med mulighet for varme senger (1 og 2)

-          Skånsom fortetting av 3-4 nye frittliggende tomter (3)

-          Regulering av skitraseer, aktivitetsarealer og sosiale møteplasser.

Det planlegges for fritidsboliger med høy standard, det vil si med vei, vann og avløp. Områdets byggeskikk vil i stor grad bevares, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger.

Temaer som landskap, plassering av bygg og tomter, samfunnssikkerhet og gode turtraseer/aktivitetsarealer for brukere av området vil vektlegges i planarbeidet.