• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Lien Camping, varsel om oppstart av detaljreguleringsplan


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 6. desember 2022
  • Frist: 13. januar 2023

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Lien Camping i Øystre Slidre kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Ove Andersen.

Planområdet ligger langs Beitovegen, ved Beito Husky tours AS

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for camping og utleiemuligheter, med tilhørende infrastruktur. Det er i tillegg tenkt å rydde opp i gjeldende reguleringsplan så regulert veg samstemmer med eksisterende veg.

 

Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes til Areal+ AS v/ Erik Sollien på e-post: erik.sollien@arealpluss.no. Ev. pr post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer.

Frist for innspill: 13.01.2023