• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Synnfjellporten


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 8. august 2018
  • Frist: 5. september 2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for Synnfjellporten, Nordre Land kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbygger Synnfjellporten AS og Oppland Bygg og Anlegg AS.

Hensikt
Hensikten med planen er å utarbeide detaljreguleringsplan for turistrettet næring (Synnfjellporten) med kombinert formål og utleiehytter rundt Synnfjellporten, samt nytt område for frittliggende fritidsbebyggelse i områdene avsatt til fritidsbebyggelse i kommende kommunedelplan for Synnfjell Øst. Det er planlagt ca. 30 nye hyttetomter innenfor planområdet. Det skal planlegges for høy standard, dvs. innlagt vann- og avløp. 

Det skal i tillegg utvikles områder for skilek, turløyper og annen aktivitet som vil gjøre området attraktivt for småbarnsfamilier.