• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

TRYSIL PANORAMA - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEIDER OG FORHADNLINGER AV UTYGGINGSAVTALE


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 21. mars 2023
  • Frist: 28. april 2023

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av arbeidet med ny detaljreguleringsplan for Radisson Resort Village. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger av utbyggingsavtale

Planarbeidet uføres av Areal+ AS i samarbeid med forslagstiller Skistar Norge AS og Hegglund og Koxwold Arkitekter AS. 

 

HENSIKT

Hensikten med planarbeidet er å utvikle og fortette arealet med muligheten for 4 nye leilighetsbygg med tilhørende infrastruktur. Per nå planlegges 36 leiligheter fordelt på 4 bygninger. 2 bygg vil inneholde 12 leiligheter, mens de 2 øvrige byggene vil har 6 leiligheter i hvert bygg.

Det ønskes leilighetsbygg i naturfarger med saltak. Parkering vil skje i kjeller og på terreng.

Det er vedtatt en ramme på til sammen 2696 senger for områdene R1390, 1392 og 1393. Prosjektet vil ha til sammen 220 senger.

 

Planområdet

Planområdet er ca. 8 daa og ligger sentralt plassert mellom eksisterende eierseksjonssameie og Radisson Blue Mountain Resort Residence. Det er meget gode forhold for ski inn/ut til planområdet.

Berørte eiendommer er 33/837, 33/923, 33/924, 33/925, 33/928, 33/931 og 33/932

 

MEDVIRKNING

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim andreas.lindheim@arealpluss.no  
ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.  

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.  

Frist for uttalelser til planarbeidet er 28.04.23