• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

VARSEL OM OPPSTART - ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR JØRSTADMOEN SKOLE OG JOREKSTAD


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 19. mai 2023
  • Frist: 19. mai 2023

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid, og iht. § 12-9 varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Endring av Detaljreguleringsplan for Jørstadmoen skole og Jorekstad («Dagligvareforretning Jorekstad). Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Thor Bergseng & co AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en dagligvareforretning på del av eksisterende parkeringsplass øst for Jørstadmovegen.