• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Detaljregulering for Bjorli Fjellandsby


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 3. mai 2022
  • Frist: 6. juni 2022

I samsvar med plan‐ og bygningslovens § 12‐8 og kapittel 17 kunngjer Areal+ AS og iHUGA AS oppstart av arbeid med detaljregulering og oppstart av utbyggingsavtale for Bjorli fjellandsby i Lesja kommune på
vegne av Bjorli utvikling AS.


Planområdet
Planområdet dekker alt areal som er sett av til utvikling av Bjorli fjellandsby i botn av skianlegget, i samsvar med områdeplanen for Bjorli. Det er teke med noko tilleggsareal for å kunne regulere aktuelle tiltak for handtering av overvatn. Eigedomane som skal regulerast er gnr./bnr. 2/5, 2/9, 2/11, 2/104, 2/369, 2/500, 2/625, 2/627, 2/777, 2/778, 2/1393. Planområdet har eit areal på 102 daa.