• Landskapsmåling
    Velkommen til
    Areal+
  • 3D bygninger
    dersom du har spørsmål

Kort om oss

Våre arbeidsområder er rådgivning innenfor arealplanlegging/regulering, oppmåling og prosjektering og prosjektledelse VVA

Vite mer?

Noe av det vi gjør

Arealplanlegging

- Kommuneplan
- Mulighetsskisser
- Reguleringsplan
- Detaljplan
- Utomhusplan/illustrasjonsplan
- Konvertering av gamle/nye planer til SOSI-format

Vei, vann og avløp

- Prosjektering av vei, vann og avløp
- Kontrahering
- Byggeledelse av anlegg
- Prosjektering infiltrasjonsanlegg
- Prosjektering gråvannsanlegg

Kart og 3D-modellering

- Kartkonstruksjon
- Helningskart
- 3D-modeller

Ansvarlig søker

- Ansvarlig søker, tiltaksklasse 2
- Ansvarlig søker bygg
- Ansvarlig søker vei, vann og avløp

Siste nytt