• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Slåbakkene F5.8 i Ringebu kommune


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 12. mai 2020
  • Frist: 12. juni 2020

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av: Reguleringsplan for Slåbakkene F5.8 i
Ringebu kommune.

Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av Pål Hjalmar Hagen, Ane Furusæther og Anne Gunnhild Innes.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av frittliggende fritidsboliger i felt F5.8
i kommuneplanen for Ringebu Kommune. I sammenheng med utvikling av nytt hyttefelt legges det til rette for god infrastruktur, grønnstruktur og nærhet til skiløyper. 

Planarbeidet er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.


Uttalelser til planarbeidet sendes til:

Areal+ AS v/ Anders Kampenhøy

anders.kampenhoy@arealpluss.no eller (Storgata 64A, 2609 Lillehammer) med kopi til Ringebu kommune, postmottak@ringebu.kommune innen 12. Juni 2020.